S Divokým vínem číslo 4 z roku 1964

Spolužáci z gymplu a otcové zakladatelé – Ludvík Hess a Méla Machálek (2004)

Jako za starých časů – jednu básničku Honza Rosák, jednu Ludvík Hess. V pozadí František Cinger, aby mu neuniklo ani slovo (2004)
Kdybych měl označit své původní povolání, asi bych řekl, že jsem byl redaktorem Divokého vína. Vydával jsem jej za různého stupně utajení či slávy v letech 1964 až 1971. První číslo roku 1972 už skončilo v zapečetěné tiskárně a já v ruzyňské věznici.

Kde začínal Jiří Žáček

Měl jsem tu čest být jedním z prvních čtenářů a vůbec prvním editorem Jiřího Žáčka (v roce 1965), Karla Sýse (v roce 1966), Petra Cincibucha (1964), Jaroslava Holoubka (1966), Karla Hvížďaly (1965), Zdeňka Rytíře (1965), ale i Václava Hraběte (1965) a Ladislava Landy (1965). Otiskl jsem v Divokém víně fotografie mladého Pavla Jasanského ale i kontroverzní tvorbu Pavla Hudce Ahasvera, obrázky Vladimíra Jiránka, Standy Holého, Jana Vyčítala, Vladimíra Renčína a dalších.

Krmič – vydavatel

Pod názvem Almanach mladých autorů jsem se pokusil vydávat verzi Divokého vína ještě v letech 1974 a 1975, tedy v době, kdy jsem v osnickém kravínu krmil krávy. V té době jsem již byl poučen ruzyňskou zkušeností, a tak jsem toho, vystrašen policajty obcházejícími kravín, raději na léta nechal. Nade vše si totiž vážím svobody.

Novodobé Divoké víno

K vydávání internetového Divokého vína mě v roce 2002 nesporně přiměl Vítek Novák. Jednoho dne se mě otázal: „Vy ještě nemáte zřízenou internetovou doménu Divoké víno?“ A tak se stalo, že jsem 19. září 2004 oslavil 40. narozeniny Divokého vína jako jeho staronový vydavatel.

V každém čísle www.divokevino.cz jsem se vracel do historie a přetiskoval několik básniček, povídku nebo třeba fotky či kresby z historického Divokého vína. A přidával současné autory. Nejvíc se mi líbilo, když jsem mohl publikovat básničky téhož autora z šedesátých let a přidat k nim tvorbu současnou. Tenhle kontrapunkt považuji za výlučnost dnešního časopisu. Vzpomínání na historická čísla skončilo, na řadě už je jen současná tvorba. Podobně jako v minulosti nevybírám k publikování jenom to, co se mi skutečně líbí, ale snažím se, abych z www.divokevino.cz udělal autorskou tribunu.
 
Jirku Žáčka fotí starý Hess, zatímco jeho syn Matyáš v náručí své matky Lucie pozorně naslouchá. Jeho první rým..? Táta – Matyjáta... (2004)
Básníci ještě po čtyřiceti letech. Zleva Jiří Oulík, Karel Sýs, Petr Cincibuch, Lubomír Brožek, Pavel Verner, Zdeněk Rytíř, Méla Machálek, Jarda Holoubek, Honza Rosák, sedící Ivana Pavlová, Jiří Žáček, Ludvík Hess, Helena Pěkná, Václav Bárta a vpravo stojící Honza Novák (2004)
S velkými českými básníky - Karlem Sýsem a Jiřím Žáčkem jsme jen ve třech pokřtili moji knížku Stařec a Kuře. Oba básníci mi do knížky věnovali básničku (28. 11. 2011)
 
 
© 2012 Ludvík Hess, webdesign Atelier Degas