LUDVÍK HESS - Úvodní strana
Nijinsky je kůň století
(01. června 2024)
Antonín Hess oslavil 13!
(14. února 2024)

(31. prosince 2023)
V pondělí 11. prosince jsme slavnostně otevřeli babybox nové generace v Nemocnici Třebíč!
(11. prosince 2023)

V pondělí 11. prosince jsme slavnostně otevřeli babybox nové generace v Nemocnici Třebíč!

11. prosince 2023

Několik desítek dárců a novinářů si mohlo zblízka prohlédnout a poslechnout, jak Babydědek Lu vypadá ve skutečnosti - ruina. Zdeněk Juřica MONTEL, Náměšť nad Oslavou, výrobce babyboxů, mě usadil do mého tradičního rybářského křesílka vedle babyboxu, z něhož jsem se protagonistům omluvil v sedě a vysvětlil, že mě nohy už nenesou. 

Poděkoval jsem manželům Janě a Karlu Severinovým a jejich S:LUKAS, s. r. o., brněnské společnosti, jež se věnuje restaurování památek. Manželé Severinovi svými šlechetnými dary pomáhají spolku Babybox již řadu let. Děkuju, milí Jano a Karle!
Poděkoval jsem jihlavské společnosti ICOM transport, a. s., jejíž jednatelka Kateřina Kratochvílová se mnou ráda vedla dialog. I její společnost přispívá tradičně. Tradičním dárcem je čelákovická TOMRA, s. r. o. Svoji neúčast mi omluvila mladá zubní lékařka Zuzana Nováková ze Stonařova, jež přispěla sice poprvé, ale o to velkoryseji. 
Poděkoval jsem všem regionálním dárcům, bez jejichž pomoci by babybox nebyl ani jeden. Zdeněk Juřica a jeho choť Jitka předvedli, jak babybox funguje a jakou rozesílá signalizaci. 
Poděkoval jsem ředitelce Nemocnice Třebíč inženýrce Evě Tomášové a primářce dětského a neonatologického oddělení Aleně Holubové, jež byla první, koho jsem v Nemocnici Třebíč v roce 2010 osobně poznal. Původní bedýnka pomohla vstoupit do nového života dvěma holčičkám, Michaele a Elizabeth. Všech 87 babyboxů pomohlo za necelé dvě desítky let zachránit 258 nechtěných lidských mláďat. 
Další babybox otvíráme v sobotu 16. března 2024 v největší české porodnici - Ústavu pro péči o matku a dítě v pražském Podolí. Ten den slaví své 70. narozeniny ředitel Ústavu doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl. Jeho Ústav pomáhá každoročně na svět 6 300 novorozencům. 
Babydědek Lu

1. obrázek
Můj syn Ludvík Hess III. oslavil současně 14. narozeniny.

2. obrázek
Jednatelka společnosti ICOM transport, a. s., Kateřina Kratochvílová.

3. obrázek
Ředitelka Nemocnice Třebíč inženýrka Eva Tomášová.

4. obrázek
Zprava primářka dětského a novorozeneckého oddělení Alena Holubová.

5. obrázek
Protagonisté babyboxu v Třebíči. Zdeněk Juřica s chotí Jitkou zcela vpravo

 
© 2012 Ludvík Hess, webdesign Atelier Degas