LUDVÍK HESS - Úvodní strana

Zdeněk Juřica postavil na Hájku pomník ze žehrováku!

21. září 2020

Žehrovák je pískovec, který se těžil v Kamenných Žehrovicích u Kladna, lom je hned vedle lesovny Mrákavy, kde působil jako vrchní nadlesní můj pradědeček Jan Jablonský se svou ženou Marií Klárou Jablonskou, pravděpodobně už od roku 1894 do počátku 40. let 20. století. V lesovně se narodila moje babička Marie, provdaná za dědečka Jaroslava Matyáše, učitele v nedalekém Libušíně. Lesovna i lom mají pro mne od dětství velký citový význam. Revírník Stanislav Ježek vyhověl mé prosbě a dal mi několik kamenů, které zbyly z rozbořené zdi kolem lesovny. Převezl jsem je na Hájek a Zdeněk Juřica z nich postavil pomník na památku Marie Kláry Jablonské a Jana Jablonského, i mojí babičky a dědečka Marie a Jaroslava Matyášových. 

L. H. 

1. obrázek
Zdeněk Juřica staví nejen babyboxy, ale i kamenné pomníky.

2. obrázek
Na pomník přijde ještě bronzová tabulka připomínající památku mých prarodičů.

3. obrázek

 
© 2012 Ludvík Hess, webdesign Atelier Degas